ReiKi

Iniţierea

Capacitatea de a practica ReiKi, în mod normal, nu poate fi obţinută decât în urma primirii acordajelor specifice fiecărui nivel. Acordajul, numit şi “iniţiere ReiKi” (cu toate că extinderea de la primul acordaj la următoarele este total greşită  lingvistic, dar şi practic), reglează frecvenţa vibraţiei energetice a practicantului pentru a ajunge la valoarea de rezonanţă prin care se face conectarea la sursa de energie, creând o legătură permanentă cu aceasta. Iniţierea este unică şi permanentă pentru tot  restul vieţii (vieţilor). Tehnicile de acordaj şi acordajele specifice sunt diferite între ele, dependente de maestru.

Acordajele sunt proceduri energetice specifice, şi nu numai, prin care Maestrul acordează deja iniţiatul la Energia Universală (Ki) după care acesta poate accesa şi lucra singur cu ReiKi.
Iniţierile sunt proceduri complexe care includ acordajele, dar nu se limitează numai la acestea. Iniţierea este un act amplu prin care „aspirantul” trece printr-un proces complex de transformare spirituală şi deschidere, simbolizată din vechime, în multe culturi, prin „renaşterea spirituală” sau “trezire”.

Referitor la terminologie, mai nimerit, când se vorbeşte de acordaje este “nivel” decât “grad”,  deoarece prin acordaje  se face o schimbare (în sensul măririi) a frecvenţei de rezonanţă, energia trecând pe un alt nivel . Terminologia de “grad” este mai nimerită clasificării calificării practicantului.

Iniţierea şi acordajele ulterioare sau reacordajele implică deschiderea canalului central pentru  a se putea transmite energia care să ducă la modificarea frecvenţei vibraţiei şi transmiterea informaţiei.

Gradul I al practicii ReiKi  îi corespunde utilizarea palmelor ca  mod  de transmisie a energiei (aplicarea palmelor pentru tratament). Acest grad şi, implicit, acest nivel, este suficient pentru deschiderea chakrelor palmelor, care permit astfel să se emită energia Ki doar prin intenţie. Activarea palmelor se face prin frecarea lor rapidă, de câteva ori.

Energia nu este emisă doar prin palme, ci şi prin ochi, suflu, tălpi şi orice parte a corpului; direcţionarea este posibilă prin intenţie.

După iniţiere, dar şi după oricare acordaj, creşterea frecvenţei de vibraţie poate duce la apariţia crizei de vindecare, care de fapt  înseamnă eliminarea toxinelor şi a energiilor negative acumulate în corp. Manifestările sunt diverse atât ca formă, cât şi ca amploare.

Pentru accelerarea acestor procese, în cele 21 de zile de după iniţiere, este indicat să se facă autotratament, prin aplicarea mâinilor în poziţii specifice, standard, însă nu este exclusă tratarea şi a altor părţi ale corpului. Ca o măsură de precauţie, pentru a nu transmite energii negative altor persoane, nu se va face tratament altora, urmărindu-se doar autovindecarea.
Autovindecarea

Este important ca energia ReiKi să fie folosită regulat, chiar zilnic.

În primele douăzeci şi unu de zile, după iniţiere, se poate vorbi de o perioadă de “carantină”, perioadă în care, venind dintr-o altă “lume” este necesară, în primul rând,  propria curăţare, propria vindecare. Apoi, dacă nu se poate practica pe altcineva, e bine a se practica pe propria persoană. Poziţiile mâinilor în autovindecare sunt aceleaşi cu cele din vindecarea altora. Se recomandă ca mai întâi să se folosească sistemul dat, cu toate poziţiile indicate pentru mâini. Odată ce se va căpăta mai multă experienţă,  se va folosi  intuiţia şi ghizii ReiKi vă ajuta la alegerea poziţiilor  mâinilor ce sunt de cel mai mare ajutor, ce poziţie se poate şi ce poziţie nu se poate folosi în anumite situaţii. Dacă timpul permite, este de preferat să se facă tratament complet al corpului.

Folosind sistemul ReiKi, zilnic, pe propria persoană, aceasta vine în contact intim cu ea însăşi, cu propriile emoţii, fiind mult mai uşor să se facă faţă acestora. E necesar a se ţine minte că frica este o lipsă de încredere în Dumnezeu şi are ca urmare separarea de Dumnezeu. Conectarea cu Dumnezeu face ca în viaţă să apară adevărul, frumosul, armonia, dragostea şi abundenţa.

În autotratament, când se pun mâinile şi se gândeşte în modalitatea dată de ReiKi, chiar înainte de a fi primite şi simbolurile, energia ReiKi se va scurge prin practicant, prin mâinile sale. E nevoie doar de o intenţie foarte subtilă pentru a face ca energia ReiKi să curgă. Unii oameni se pot conecta mai bine decât alţii. Oamenii cu o putere de concentrare mai redusă nu trebuie să se îngrijoreze că energia n-ar curge corespunzător. Cu timpul, prin practică, se va mări şi gradul de concentrare. Trebuie doar să se încerce a se realiza că se atrage energia ReiKi cu fiecare inspiraţie şi că este direcţionată prin mâinile în pacient, cu fiecare expiraţie. Acest exerciţiu mental ajută la concentrare în timpul lucrului. Altă vizualizare folositoare este să se simtă o rază de lumină intrând prin Chakra capului şi prin Chakrele mâinilor, iar prin Chakra inimii curge spre pacient. Orice  metodă care dă roade înseamnă că este potrivită. Practica aduce perfecţiunea.

Simboluri ale Sistemului ReiKi tradiţional Dr. Usui:

grad II

(Cho Ku Rei, Sei He Ki, Hon Sha Ze Sho Nen, Dai Ko Mio)

Simbolurile ReiKi sunt o parte importantă şi foarte interesantă a practicii ReiKi. Ele dau posibilitatea concentrării energiei Ki pentru scopuri specifice. La gradul II  ReiKi se dau doar trei  simboluri, la gradele superioare se dau altele; sunt şi alte simboluri folosite, dar ele nu fac parte din sistemul Usui.

Simbolurile ReiKi Usui nu sunt atât de misterioase cum ar părea, ele sunt, de fapt, Kanji japoneze (scris japonez  în expresii), ceea ce înseamnă că sunt simple cuvinte din limba japoneză. Numele lor poate fi găsit în dicţionarul japonez-englez. Primele două simboluri variază faţă de această regulă (nu sunt cuvinte), în timp  ce numele,  de Putere şi Mental-Emoţional, ale simbolurilor, sunt japoneze. Simbolurile însele pot fi de provenienţă şamanică sau combinaţii dintre sanscrită şi Kanji japoneze. Era în practica budiştilor japonezi ca uneori să combine sanscrita veche cu Kanji japoneze. Felul  în care sunt trasate cele două simboluri poate să fi fost influenţat de această practică. Simbolurile de Distanţă şi simbolul Maestrului sunt în totalitate Kanji japoneze atât în nume, cât şi în felul cum sunt desenate.

Informaţia  de mai sus vine în sprijinul ideii că simbolurile ReiKi Usui nu aparţin numai acestui sistem. Ele au existat înainte ca dr. Usui să le folosească. Deoarece simbolurile sunt japoneze, este puţin probabil că el le-a descoperit în Sutra sanscrită, aşa cum cred unii. Este mai plauzibil că dr. Usui a primit simbolurile în timpul experienţei  mistice de pe Muntele Koriyama. Or, poate el a avut cunoştinţă despre ele de la călugării budişti Zen, cu care a locuit, deoarece simbolurile sunt japoneze şi noi ştim că simbolul Maestrului  provine din budismul  Zen. Probabil că Sutra în care el a descoperit formula pentru vindecare aparţinea mai degrabă budismului Zen decât sanscritei (cu  toate că există o Sutră sanscrită care conţi-ne o formulă pentru vindecare). Mai mult, simbolul Usui al Maestrului apare ca parte a unui alt simbol de pe Goshintai care este Papirusul Sfânt al Frăţiei Johrei. Toate acestea sunt idei interesante pe care se poate medita.

Simbolurile ReiKi sunt transcedentale în funcţia lor, în timp ele au un efect asupra subconştientului celui care le foloseşte, determinând o schimbare în structura lui interioară; simbolurile accesează sursa energiei Ki  în mod direct şi dă semnalul de schimbare a modului în care energia Ki  funcţionează (simbolul controlează scurgerea de energie prin tine, funcţionând ca un transformator de energie). Sunt multe căi de a activa simbolurile ReiKi. Ele se activează prin desenarea cu mâna, precum şi prin vizualizarea lor, ori, spunând  numele lor  fie cu voce  tare, fie în gând. Simbolul poate fi trasat şi pe cerul gurii, cu limba. Intenţia este ingredientul principal al activării şi este posibil chiar să poată fi activate şi numai prin intenţie (voinţă).

Puterea şi eficienţa  simbolurilor  vine  din Iniţierea ReiKi, care este dată studentului  în timpul unei lecţii  ReiKi. Înainte de iniţiere, simbolurile sunt arătate studentului şi i se dă timp acestuia să le memoreze. În timpul Iniţierii, energia fiecărui simbol coboară prin mâinile Maestrului şi intră în mintea şi trupul studentului, conectându-se cu simbolul corespunzător din mintea studentului. După aceea, de fiecare dată când studentul foloseşte simbolul, aceeaşi energie  cu care el a fost conectat în timpul Iniţierii  se va activa şi va începe să curgă. Conectarea sau activarea simbolului ReiKi în timpul Iniţierii se produce  prin mecanismul stimul-răspuns, care este o parte dinamică  a minţii umane. Simbolul ReiKi devine stimul, iar energia specifică pe care el o reprezintă este răspunsul. Deoarece Iniţierea este condusă de Puteri înalte şi activează la nivelurile superioare de conştiinţă, mecanismul stimul-răspuns nu necesită repetiţii, care, în mod normal, sunt folosite la crearea relaţiei stimul-răspuns. Reacţia se întâmplă imediat datorită Iniţierii.

Karuna

„Karuna” este un cuvânt sanscrit, folosit în Hinduism, Buddhism şi Zen. El desemnează, ca noţiune, orice acţiune menită să diminueze suferinţa altora şi poate să aibă, de asemenea, sensul de „acţiune plină de compasiune”.

Când o persoană experimentează iluminarea, ea înţelege că toate făpturile reprezintă un singur lucru. De aceea, este firesc să extinzi acţiunea plină de compasiune asupra oricăruia, de vreme ce noi toţi suntem una. Când sprijinim pe alţii şi îi ajutăm spre vindecare, toate fiinţele beneficiază de aceasta.

Pentru că există unitatea tuturor fiinţelor, Karuna reprezintă nu numai extensia spre alţii a iubirii, dar mai ales esenţa logicii interne a acestei unităţi. Aşa cum vei dori să-ţi vindeci propriile răni, în acelaşi spirit vei dori sa vindeci rănile altora. Este amintit în scripturile buddhiste că Prajna sau înţelepciunea trebuie să însoteasca Karuna, pentru ca aceasta din urmă să aibă efectul urmărit.

Karuna este superba motivare ce împinge toate fiinţele iluminate să lucreze pentru eradicarea suferinţei în Lume. Iluminaţii trimit permanent un val imens de energie care are darul de a vindeca şi a ne îndruma, dar nu toţi oamenii sunt receptivi la această energie.

Dacă îţi dezvolţi spiritul de compasiune (Karuna) în tine însuţi, asta înseamna nu numai că ajuţi pe alţii, dar şi că tu devii mai receptiv la această Karuna emisă de toate fiinţele iluminate. În acest fel procesul propriu de vindecare îţi este accelerat. Karuna ReiKi îţi deschide calea de a lucra mai îndeaproape cu toate fiinţele iluminate. Aceasta include atât pe acei iluminaţi care sunt prezenţi fizic, cât şi pe cei care se arată numai cu spiritul.

Karuna Ki este un sistem ReiKi care utilizează Energia Compasiunii (karuna=compasiune) prin diverse tehnici, meditaţii şi simboluri. Sistemul are rădăcini comune cu Sai Baba ReiKi, Tera Mai ReiKi, Karuna ReiKi, foloseşte aceleaşi simboluri, dar sub o alta formă.

Sistemul Karuna® ReiKi, a fost pus la punct de către William Lee Rand, în cadrul Centrului Internaţional de Pregătire ReiKi din SUA. Simbolurile au fost canalizate de mai mulţi maeştri Reiki: Marcy Miller, Kellie-Ray Marine, Pat Courtney, Catherine Mills Bellamont şi Maria Abraham. William a folosit aceste simboluri şi le-a descoperit valoarea, atât în ce priveşte uriaşul lor potenţial cât şi faptul că ele au mai fost folosite şi anterior. El a meditat asupra lor şi a fost îndrumat să descopere tehnicile de acordare-iniţiere şi să numească acest sistem nou Karuna® ReiKi. Unele din simbolurile folosite în Karuna® Reiki sunt folosite în alte sisteme.

Energia utilizată în Karuna® ReiKi este diferită de cea din Reiki Usui şi, de fapt, cea mai mare parte a cursanţilor o consideră mult mai puternică decât energia din ReiKi Usui! Energia este simţită mult mai clar la Karuna Reiki® şi lucrează simultan cu toate energiile corpului. Cursanţii nu au simţit doar simpla curgere a energiei de la cursant la pacient, energia înconjurându-i, pe ei şi pe cei cărora li se făcea tratamentul. În acelaşi timp au fost constatate efecte profunde ale tratamentului. Cei care au parcurs iniţierile adesea descriu experienţe în care au întâlnit ghizi, îngeri şi Eul Superior şi că simt prezenţa vindecătoare a unor fiinţe iluminate.

Sistemele Karuna ReiKi sunt structurate pe patru nivele, două de practician şi două nivele de maestru şi foloseşte nouă simboluri noi, un simbol Usui şi alte doua Tibetane. Sistemul de acordaj este diferit de cel din ReiKi Usui. Activează un tip de energie vindecătoare diferit de cel folosit în ReiKi Usui, mai puternic şi mai intens decât curgerea blândă a energiei Ki. Karuna ReiKi oferă metode de protecţie foarte puternice, prin simboluri multiple ce acordă un spectru foarte larg de utilizări şi aplicaţii.

În timpul sesiunilor de Karuna ReiKi, pot fi identificate mai multe tipuri de energii subtile, provenite de la fiinţe iluminate: energii care lucrează atunci cand este vorba de probleme relaţionale, energii care aduc iubire necondiţionată, energii care rezolvă probleme emoţionale sau asigură protecţie, energii care contribuie la curăţarea karmei.

Prin Karuna ReiKi există posibilitatea de a lucra cu energiile subtile ale Arhanghelului Gabriel care ajută la rezolvarea problemelor de natură karmică, de conectare la energia iubirii necondiţionate a Maicii Domnului. Sistemele Karuna oferă acces şi la energia îngerului vindecării – Arhanghelul Rafael şi pot fi, de asemenea, conectaţi Arhangheli pentru protecţia faţă de energii malefice.

Cei care practică deja ReiKi Usui (I şi II) pot să abordeze sistemele Karuna ReiKi pentru aplicaţiile practice şi terapeutice cu multiple utilizări realizând astfel un pas important în evoluţia lor spirituală şi ca terapeuţi.

Simboluri Karuna ReiKi Grad I

Zonar

Semnificaţie: Infinit sau Eternitate

Acţiune: Este un simbol bine de folosit la începutul tratamentului, pregătind pacientul pentru vindecare profundă. Reduce, char elimină durerea legată de vindecarea emoţională, datorită efectului de anestezic spiritual.

Vindecarea la nivel celular

Vindecarea problemelor din vieţile trecute

Zonar ajută la vindecarea problemelor aduse din alte vieţi, anterioare, în viaţa aceasta. Lucrează interdimensional asupra experienţelor avute pe alte planete sau între vieţi. Zonar combinat cu Hon Sha Ze Sho Nen pentru a direcţiona energia spre vieţile trecute şi vindeca problema.

Zonar este folosit foarte bine pentru a trata traumele rezultate din comportamentul abuziv ale unui adult asupra copiilor şi alte astfel de probleme care sunt atât de traumatizante încât persoana nu le-a putut rezolva în planul conştient, chiar dacă a ajuns la maturitate şi le-a îngropat sau stocat departe de acesta, de obicei în zona celei de-a 2-a chakre. De regulă sunt probleme atât de apăsătoare şi de neacceptate de societatea noastră, inacceptabil de a fi comunicate altora, încât nu se poate vorbi cu nimeni despre ele. Zonar lucrează asupra acestor probleme cu „rădăcini” adânci, le eliberează şi le vindecă. Uneori, în procesul vindecării, trec în planul conştient şi sunt vindecate, alteori sunt eliberate direct, fără a deveni conştienţi de ele.

Accesarea enrgiei Arhanghelul Gabriel (Gavriil)

Terapii individuale si Conferinta

Dr. OVIDIU DRAGOS ARGESANU in Cluj-Napoca 23-24 iunie 2022

Program:

20 oct. : terapii si seminar,

23 iunie : terapii individuale, initieri, conferinta;

24 iunie : terapii individuale.

INSCRIERI la ASOCIATIA REIKI CLUJ, TEL. 0740 153 417